Techniky a principy

Fotografie technik, které vidíte součástí grafiky stránek jsou krásné technicky pokročilé vyjádření principů Aiki, kterým naše škola učí. V těchto technikách se zrcadlí důvody proč aiki ju jutsu cvičíme. Jako studenti se zde učíme principům práce s vlastním a protivníkovým tělem, principům stability a vychýlení, kontrole a usměrnění pohybu agresora a energie útoku obecně, proudění vnitřní energie Ki, která činí techniky bezúsilné a mocné, a také, byť to zní jako klišé, tak práce se sebou samým, protože naše vnitřní vyrovnanost, sebevědomí, hloubka dechu při provádění techniky a porozumění jejím principů tvoří základ úspěchu.

V Aiki ju jutsu máme stabilní postoje (kamae), rychlé úkroky (tai-sabaki), viditelné i skryté údery (atemi waza), páky, hody, škrcení, držení, znehybnění a techniky na zemi.

Naše škola vedle boje beze zbraně vyučuje také umění šermu (iaido a kenjutsu), boji s holí (jo jutsu), technikám efektivních úderů (ju kempo) a vrhání ostrých čepelí (shuriken jutsu).

Proč Aiki ju jutsu cvičíme?

Jedním z důvodů proč cvičíme toto umění je respekt k tradici a mistrům. Především těm, kteří nás učí a vedou. Vědomí, že toto učení je předáváno v nepřerušené linii velmistrů a předává se tradičními přístupy k výuce a filosofii, nás inspiruje převádět mnohé tyto přístupy do našeho současného života. Pravý důvod, který každý z nás následuje, který vnitřně cítí a nachází v něm zalíbení, vám pravděpodobně nikdo z nás slovy vhodně a úplně nevyjádří, prostě to tam je …. hloubka, dokonalost, plynutí.

Aiki ju jutsu jako reálná sebeobrana?

Jestliže se ptáte, jestli jde o umění, které se dá aplikovat při nutné obraně a je funkční, pak určitě ano. Toto umění ve své bojové podobě je velice tvrdé, přímočaré a efektivní. Každá z našich technik v sobě nese oba protipóly. Míruplnou variantu, která rozvíjí a povznáší a pak stejná technika nabízí nelítostnou a nekompromisní variantu, kterou občas cvičíme, ale raději bychom ji nikdy nechtěli zažít na nesprávné straně. Z historického pohledu tyto techniky patřily japonské šlechtě a elitě a ti by jistě necvičili něco, co nefunguje.


Velmistr a jeho odkaz ve světě

Hlavním představitelem školy Takeda-Ryu Maroto-Ha je velmistr Roland J. Maroteaux (9. Dan Dai-Shihan), který byl v roce 2009 za přítomnosti rady mezinárodních odborníků (Dai Nippon Batoku Kai) jmenován do čestné hodnosti 9. Dan. Diplom přijal z rukou Saiko Shihan Rona Yamanaky  (9. Dan Hanshi). Jde o největší poctu, které se velmistrovi, jež zasvětil více než půl století studiu Budo, dostalo.
Více se o velmistrovi dočtete zde…

………             

Česká asociace Takeda-Ryu Maroto-Ha v současné době předává a vyučuje umění Aiki ju jutsu, Iaido a Kenjutsu. Pravidelně se účastní a pořádá mezinárodní semináře a účastní se celosvětových setkání školy (Taikai).

Aiki ju jutsu v České republice se cvičí, mimo přímého vedení velmistra, pod vedením zahraničních učitelů. Výuku v olomouckém dojo vede sensei Filip Manek a Štěpán Tylich.

                                              
                shihan Martin Camilleri                       sensei Filip Manek                    fuku shidoin Štěpán Tylich
………..    .Malta – 6. Dan Aiki ju jutsu                      2. Dan Aiki ju jutsu                            1. Dan Aiki ju jutsu
.                                                                                1. viceprezident ESTAM                   technický poradce pro ČR


Po více jak 55 letech zasvěcených studiu a výuce bojových umění vytvořil velmistr Maroto školu, která se vyučuje ve více jak 12 zemích po celém světě. Svým přímým vedením vychoval řadu významných učitelů.

     

Fotografie: oficiální webové stránky (www.takeda-ryu.net), Filip Manek, Patrick Kopp.